Big Jump: spring mee voor proper water in Roeselare
Big Jump Roeselare

Big Jump: spring mee voor proper water in Roeselare

Europa streeft ernaar dat tegen 2015 alle Europese waterlopen ecologisch gezond zijn. Om te voorkomen dat onze politici die naderende deadline vergeten, springen in heel Europa duizenden mensen in rivieren, beken en vijvers. Ze doen dat allemaal op precies hetzelfde moment, op zondag 13 juli 2014 om 15u.

De Big Jump werd voor het eerst in Roeselare georganiseerd en ging door aan de Zwaaikom bij de Kajakvaarders van Roeselare.
Aan de kajakclub langs de vaart vragen we samen op een ludieke manier aandacht voor een betere waterkwaliteit in Roeselare, zodat zwemmen mogelijk wordt.
Een betere waterkwaliteit zorgt ook voor meer natuur!

De bekendste loopster uit onze regio, Veerle Dejaeghere, was ook van de partij om de actie te helpen ondersteunen.

Het evenement werd georganiseerd door Natuurpunt, GoodPlanet Belgium en de Bond Beter Leefmilieu.
Websites:
www.natuurpuntmandelstreke.be
www.indevuilbak.be
www.rkv.be

Enkele foto’s van de Big Jump in Roeselare

Big Jump

Natuurpunt en Big Jump

Zwerfvuil: Wij horen thuis in de vuilbak

Indevuilbak.be

medewerker natuurpunt

CanYouDoItInDeVuilbak

zwerfvuil - natuurpunt

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare - Natuurpunt - zwaaikom

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump aan de zwaaikom

Big Jump aan de zwaaikom

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Big Jump Roeselare

Bert Feys