Stad Roeselare plant grootste sportinvestering in jaren

Stad Roeselare plant grootste sportinvestering in jaren

In 2013 werd een Behoeftestudie Sportinfrastructuur opgemaakt ism Idea Consult. In deze Behoeftestudie werden een aantal ambities geformuleerd die de rode draad vormen bij het verder uitbouwen van de sportinfrastructuur in de stad (indoor & outdoor).

 
Indoorinfrastructuur

Uit de Behoeftestudie bleek dat zowel verenigingen en als individuele sporters zeer kwalitatief bediend worden in de Roeselaarse indoorzalen. Belangrijke knelpunt is de kwantiteit van het totale aantal beschikbare velden of veldjes. Zeker gezien de populariteit en stijgende ledenaantallen van de sportclubs en het stijgend aantal individuele sporters dat van indoor-infrastructuur gebruik maakt, is dit een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.

De stad zal op volgende projecten inzetten:
Gymclub Flink en Fris Roeselare
– de capaciteit van de turnhal van Flink & Fris (2017) wordt gevoelig uitgebreid.

– voor het Sportstadion (Spanjestraat) wordt een masterplan uitgewerkt dat een antwoord moet bieden aan zowel de atletiekverenigingen als de gevechtsportverenigingen die actief zijn op deze site.

– de sporthal Onze Kinderen in Rumbeke is een belangrijke sportsite voor de stad omwille van de grootte van de sporthal. Met de RVB van Onze Kinderen werd een principieel akkoord bereikt dat de stad zowel de sporthal als het 1ste veld in erfpacht neemt en de renovatie (2019) van de sporthal voor haar rekening neemt. Op die wijze blijft er in Rumbeke een belangrijke sportsite actief en wordt de sporthal naar hedendaagse normen opgewaardeerd.

– slim delen van reeds beschikbare schoolsportinfrastructuur. Zo werd voor het sportseizoen 2016-2017 de sporthallen van het VMS, De Ark en SBS De Vlieger naschools in gebruik genomen. Vanaf 2017 wordt ook SBS De Octopus opgenomen in het aanbod.

– polyvalent gebruik van infrastructuur. De hal van het Kerelsplein (2018) zal door een aantal gerichte ingrepen nog meer als sporthal kunnen ingezet worden.

– opwaarderen huidige sites waarbij de visibiliteit en de toegankelijkheid via automatische toegangscontrole (o.a. sportstadion en kerelsplein) wordt aangepakt.

– project Rista De Ruiter

 
Verhuis RCR, De Schutters en gevechtssporthal

De gronden op de zogenaamde ‘prairie’ dienen gesaneerd te worden. Deze sanering zal door OVAM worden uitgevoerd.

De huidige inplanting en lopende erfpacht van de schuttersvereniging, RCR en hondenclub staat de sanering echter in de weg. Om die reden wordt voor bovenvermelde verenigingen een nieuwe locatie toegewezen.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de gebouwen functioneler en volgens de hedendaagse norm in te richten. De piste wordt onderzocht om beperkt gevechtssporten te organiseren op de nieuwe locatie van de schietclub door de bouw van een gevechtssporthal met 1 dojo. Investeringen (met investeringssubsidie) en exploitatie gebeurt door vzw Rista (de Ruiter).

 
Outdoorinfrastructuur: velden

Er is een algemene tevredenheid over de randinfrastructuur en technische uitrusting van de velden. Het belangrijkste knelpunt is het totale aantal beschikbare velden.

 
De stad zal inzetten op:
Rugby aan Onze Kinderen in Rumbeke
– extra velden. In eerste instantie wordt een 3e veld aangelegd voor Dosko Beveren. Op termijn wordt een uitbreidingsgebied aangesproken naast basisschool De Ark in Oekene, waar nu reeds een sporthal in gebruik genomen is. Met Onze Kinderen werd een principieel akkoord bereikt over de huur van het 2e veld op de site. Dit wordt de uitvalsbasis voor de rugby.

– verhogen bespeelbaarheid velden door de aanleg van kunstgrasvelden. In tegenstelling tot natuurgras is de kwaliteit van kunstgras onafhankelijk van weersomstandigheden. Dit zorgt ervoor dat het veld het ganse jaar door bespeelbaar blijft. De gebruikerscapaciteit is quasi onbeperkt terwijl de maximale capaciteit van een gemiddeld natuurgrasveld rond de 300 uur per jaar ligt. De stad zal een strak ritme aanhouden voor de aanleg van kunstgrasvelden. In 2017 starten we met kunstgrasveld voor hockey op Onze Kinderen, het extra veld op Dosko Beveren wordt onmiddellijk een kunstgrasveld en KSV Roeselare turnt een bestaand natuurgrasveld om tot een kunstgrasveld. De stad werkt hiervoor in co-productie met de verschillende clubs d.m.v. een investeringssubsidie. Later volgt het omturnen van een natuurgrasveld tot kunstgrasveld bij KSV Rumbeke (2019).

– verhoging capaciteit randaccommodatie. De capaciteit van de kleedkamers en/of sanitair zullen verhoogd worden op de sites Dosko Beveren en KSV Rumbeke ifv het aantal velden.

 
Sportprikkels in de publieke ruimte

De stad wil laagdrempelige sportprikkels initiëren in de publieke ruimte om iedereen aan het sporten te krijgen. In 2017 wordt de installatie van 2 sportkooien gepland, oa één binnen het Stationsproject. Daarnaast wordt dit jaar budget voorzien voor fitnesstoestellen in de buurt naar analogie met de fitnesstoestellen in het Stadspark.

Sluit Menu