TOPindesport! Time out tegen pesten

TOPindesport! Time out tegen pesten

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Sportnieuws

Roeselare ondersteunt de actie
‘TOP! Time out tegen pesten’

Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit met hun favoriete sport. Maar niet altijd, want pesten is een sluipend kwaad. Het richt emotionele schade aan in scholen, op de werkvloer, maar ook op de grasmat en in de sporthal. Het is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Pesten is schadelijk, kwetsend en soms zelfs levensbedreigend.

De Vlaamse sportsector zet volop in op het creëren van een 
pestvrij klimaat in de Vlaamse sportclubs.
De Stad Roeselare ondersteunt dit initiatief. Als Stadsbestuur keuren wij elke vorm van pesten af en zeggen we volmondig ja tegen de actie: 
‘TOP! Time Out tegen Pesten!

Naast het ondersteunen van de actie sensibiliseert het Stadsbestuur alle Roeselaarse sportclubs om het initiatief te integreren in hun sportieve werking.

Wie wil meedoen en zich wil inzetten om z’n sportorganisatie pestvrij te maken, schrijft zich in en engageert zich daarmee het pest-probleem aan te pakken door een parcours af te leggen.

Hoe ondersteunt Roeselare de sportclubs?
De Sportclubs schrijven zich in voor de ‘TOP-chronometer Challenge’:
De sportclubs registreren zich via de website: www.topindesport.be:
Er is een begeleidingstraject van zes weken, waarbij de clubs iedere week een specifiek TOP-actiepunt krijgen!
Vanaf maandag 9 januari wordt er wekelijks een concreet TOP-actiepunt via onze Facebookpagina ‘Roeselare Sport’ gedeeld:
Per TOP-actiepunt krijg je als gebruiker praktische tips en hulpmiddelen om het pesten te elimineren uit jouw sportorganisatie.

Voor meer info kun je terecht op de website: www.topindesport.be en schrijf jullie massaal in om een sportclub te worden die een pestvrij klimaat stimuleert!

Affiche TOPindesport

Topindesport: Time out tegen pesten